LogoPIVKO SPOJKY BRZDY HŘÍDELE KOCIÁN
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl

Nabízíme poradenství a dodávky v pohonové technice; jak pro pohyb otáčivý, tak i lineární. Rádi s Vámi osobně prodiskutujeme Vaše specifická přání jak u rekonstrukcí, tak u nových řešení. Jsme schopni předložit i více technických řešení téhož zadání včetně cenové nabídky.
 
SPOJKY K PŘENOSU KROUTÍCÍHO MOMENTU
* elastické nízko-, středně-, vysoceelastické
* elektromagnetické "pole" prochází nebo neprochází lamelami;
přívod -pevný,-rotující,
* hydraulické lamelové, odstredivé
* miniaturní úhly až 15°
* odstředivé - rozběhové nízko- až středně elastické, "startovatelné"
-vzduchem, -hydraulicky
* prerušování rotace - opakované "krokování",
* regulovatelné - omezovače krout. mom. mechanicky, pneumaticky, hydraulicky
* řadící - lamelové ovládané mechanicky; i ve "zvonu"
* tuhé - svěrná spojení řetězové, náhrada za "pero a drážku"
* třecí - prokluzové -jedno,-vícelamelové; ovládané: mechanicky, vzduchem, hydraulikou
* turbospojky - planžetové náhrada "zubových"
* volnoběžné s volbou smyslu volnoběžnosti - diferenciál, pojistky zpětného pohybu
* vzduchové lamelové, odstředivé
* speciální kombinace spojka-brzda
BRZDY PRŮMYSLOVÉ
-držení, -kontinuální brždění,-zastavování
* kotoučové brždění pružinou-bezpečnostní;
odbrždění
elektricky, elektromagneticky, hydraulicky, mechanicky, vzduchem
* kotoučové brždění přímé elektromagneticky, hydraulicky, mechanicky, vzduchem
* lamelové - jedno, - vícelamelové  
* speciální kontinuální brždění výkonu, chlazené-vodou,- vzduchem, kombinace
* systémy kontroly - ovládání snímání, kontrola, řízení
HŘÍDELE KLOUBOVÉ
jednoduché, zdvojené, homokinetické
* celokovové - s krížovými klouby,- planžetové, z "minispojek" (nerez, aluminium, PVC)
* elastické z "PVC -minispojek", z vysoceelastic-kých spojek
LINEÁRNÍ POHONY, MULTIPLIKÁTORY, FREKVENČNÍ MĚNIČE, MAGNETY


[Home]
Ing . P.I.V. Kocián 39002 Tábor, Hromádkova 1364
Copyright ©2021 By PIVKO Spojky Brzdy Hřídele Kocián.

kocianovamilada@gmail.com
http://www.pivkobrakes.com
Tel. & FAX: +420 381 257121
Mobile: +420 724 182 702