Kotoučové    brzdy    P.I.V.K.O

 

MONTÁŽ a ÚDRŽBA

Ke  třmenu P.I.V.K.O jsou otočně načepována  dvouzvratná ramena.  Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou pomocí kolíků otočně upevněny držáky brzdových destiček. Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním neovlivňuje funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení držáků a současně umožňují jejich snadnou  demontáž. Motor je k rameni motoru zajištěn maticí. Nástavec motoru slouží pro přizpůsobení délky pístu motoru síle kotouče.  Paralelogramové vedení držáků destiček a tažné pružiny zajišťují v „odbrzděném“ stavu „vzduchovou mezeru“ mezi destičkami a kotoučem -prospekt.

Brzdy lze na kotouči výhodně  párovat pro kompenzaci ohybového momentu..

 

Montáž

Pro vertikální kotouč ideálně horizontálně (postavení  ručiček mezi  9. a 15. „hodinou“). Dbát na zachování vzduchové -5 mm mezery mezi základnou brzdy a obvodem kotouče. Brzdové destičky nesmí přesahovat obvod kotouče; doporučuje se min. 2 mm odstup. Pro připevnění použít 3 x M12 pevnosti 5S. U brzd montovaných na horizontální kotouč kompenzovat hmotnost motoru. dorazy zamezující při odbrzdění tření destičky o kotouč. Brzdu ustavit s ohledem na tuhost konstrukce, resp. házivost kotouče.

 

Vzduch: Suchý, filtrovaný (20 [mikrometrů]), max tlak dle diagramů.

Min. olej: Filtrace pož. 25; doporučená 40 [mikrometrů]. Teplota kapaliny –20/+80[°C]

Kotouč: Od průměru 350 [mm] jakéhokoliv smyslu otáčení. Montážní otvory „volné“ musí kompenzovat tepelnou roztažnost.

Brzdové destičky

Standardní bezasbestový  materiál  omezen povrchovou teplotou  max. 250 [°C]. Při záběhu teplotu nepřekročit; brzdu  chladit. Výměna při minimální tloušťce 6 mm. Pružinu napřed „vetknout“ do destičky poté postupně „přehoupnout“ v místě mezi nálitky.*

Záběh: Destičky musí být čisté a suché.

1.     fáze: celý povrch brzdové destičky je v kontaktu a je vyhlazen („zalapován“);

2.     fáze: postupným zvyšováním brzdné síly dochází v důsledku vzestupu teploty k chemické změně povrchu materiálu destičky tak aby mohla podávat očekávaný výkon.

Brzdění statické: Zde se musí uvažovat s menší v důsledku zmenšení koeficientu tření  50% nebo menší účinností.

Brzdění dynamické: Záběh provést nenásilně až do 100 % „zalapování“. Progresivně pokračovat do plné brzdné síly. V případě zvýšeného otěru, zvyšovat otáčky, resp. přítlak pomaleji aby nedošlo k vytvoření „horkých míst“. Plynule odstraňovat prach z třecích ploch .

Brzdění „lehké“: bez speciálních nároku. Brzdění „těžké“ (vyšší než 350 [°C]), nebo „havarijní“ se vyskytuje občas,  nebo vyjímečně. Po takovémto brzdění je nutné před opakováním kotouč schladit na teplotu okolí. Vyskytne-li se, lze počítat i se zničením destiček; vyměnit. Týká se to jak brzdění  „přímého“, tak i „nepřímého“ – pružinami. Rovněž u „pružinových“ brzd se musí zajistit „protitlakem“ progresivní „záběh“.

 

Údržba

Brzda nevyžaduje zvláštní údržbu. Vizuální kontrola. Dle povahy provozu v době inspekčních prohlídek hlavních částí náhonu kontrolovat brzdu vizuálně, zvláště pak stav destiček. Odstraňovat zbytky brzdění. Zkontrolovat těsnost a stav motoru. Používat originální náhradní díly. Při vysokém cyklování udržovat  třecí  kovové povrchy čisté, případně  znovu namazat tukem.* Při výměně destiček pružinu napřed oboustranně vyjmout  z destičky. Při manipulací/servisu pružinových“ brzd použít montážní přípravek.

PIVKO 11.04

 

[HOME]