LogoPIVKOSPOJKY BRZDY HŘÍDELE
více než čtyřicetiletá firma
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl
 
 
 

Předností výrobků PIVKO je více než čtyřicetiletá zkušenost v náhonové technice: navrhování, výrobě a použití kotoučových brzd a hřídelových spojek vysoké kvality ověřené reputací v průmyslu. Toho bylo dosaženo řešením specifických požadavkù zákazníků, odborným technickým poradenstvím, přednáškovou činností, účastí na veletrzích jakož i poprodejním servisem.

PIVKO has the advantage of over 40 years experience in the Industrial Power Drives comprising design, manufacture and application specialising of Caliper Disc Brakes and Couplings which has earned a high reputation in the industry. This has been achieved by technical consultancy,solving customer specific needs, comprehensive customer support, lecturing, exhibiting and design to after sales service.SPOJKY
[SPOJKY PIVKO]

Spojka Hřídelová 8/8 Spojka Hřídelová 3/6 Spojka Hřídelová 2/4
torzně měkké, mechanické, přenosu momentu, kotoučové, mechanicky neovládané, mechanické.
Bezúdržbové vysokoelastické samonosné spojky / hřídele pro elektrické, spalovací motory a turbiny až do
@ 5000 [1/min] a 900 [kW].
Umožňují měkký záběr, kompenzují nesouososti hřídelů, odstraňují vibrace a hluk.

  tball snadno vyměnitelné "předepnuté" elastické elementy (silentbloky) spojek umožňují vysokou úhlovou poddajnost
  tball spojky lze radiální demontovat po 5 [mm] posuvu hnací / hnané části náhonu
  tball elastické elementy běžné tvrdosti 60/65 [°shore]; lze použít jak vyšší, tak i nižší shore a "vnitřní tlumení"
  tball řešení náhonů běžnými spojkami neřešitelné
  tball "samonosnost" umožòuje vytvářet jak "elastické" (kloubové) hřídele, jakož i "homokinetické dvojče" extremnì krátké zástavbové délky
Spojka Elastická Teleskopická Hřídel s křížovým kloubem
Elastická teleskopická hřídel s křížovým kloubem

Jdi na výkresy:
Řada 60:[2/4] [3/6] [4/8] [5/10] [4/4][6/6] [8/8] [10/10]
Řada 70: [3/6] [4/8] [5/10] [6/6] [6/12] [8/8] [10/10] [12/12]
[kombinace] [publikace] [montáž a údržba] [Reference]
 [poddajnost] [použití] [vyvažování]

BRZDY
[BRZDY PIVKO]
tlouštky 8,12-28 standard (speciální 6 – 350 [mm],
celková …… destiček „H“ 170, „C“ 24 [cm^2]


HP
Brzdy kotoučové. Průměr kotouče od 120 mm.
Brzdění přímé: mechanicky, pneumaticky, hydraulicky.
Brzdění nepřímé "bezpečnostní - pružinou"; odbržďování: mechanicky, pneumaticky, hydraulicky a elektricky.
  tball horizontální nebo vertikální kotouč tloušťky 12 - 25 mm "6-350" mm.
  tball paralelogramy zajišťují vzduchovou mezeru mezi kotoučem a destičkami
  tball jednoduchá výměna destiček a minimálmí údržba
  tball smysl otáčení brzdového kotouče libovolný
  tball celková plocha obou bezazbestových destiček 170 cm^2

Brzdění přímé: mechanicky - CM  &  OCM  ;  HM  &  OM,
pneumaticky - CP  &  OCP  ;  HP  &  OP,
hydraulicky - CH  &  OCH  ;  HH  &  OH,
elektricky - CE .

Brzdění nepřímé "bezpečnostní-pružinou";
odbrždění:
pneumaticky - CPS  &  OCPS    HPS  &  OHPS,
hydraulicky - CHS  &  OCHS  ;  HHS  &  OHS,
elektricky - CSE    HES.

[použití]   [publikace]   [montáž a údržba]  [Reference]
  [podstavec]   [spojka s brzdou]


HLEDÁME: - zahraniční zástupce - spolupracovníky interní / externí


Thanks For Visiting!
Copyright ©2022 By PIVKO Spojky Brzdy Hřídele.

kocianovamilada@gmail.com
Tel.: +420 381 257 121
Mobile: +420 724 182 702