LogoPIVKOPUBLIKACE
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl
 

MONTÁŽ a ÚDRŽBA


Vysoceelastické hřídelové

spojky PIVKO


Vysoceelastické spojky PIVKO jsou samonosné, vysokorychlostní –až 5000min-1 s vysokou úhlovou poddajností až 10°. V ocelovém plášti tělesa spojky jsou nalisovány předepnuté elastické prvky namáhané na tlak. Předepnutí prvků lze ovlivnit. Prvky se dodávají o tvrdosti 50 – 80 Sh, obvykle 60 Sh, pro teploty –40/+80(100)°C a odpovídající chemické odolnosti. Spojkami lze potlačit torzní kmity a tím podstatně prodlouží životnost náhonu. Elastické prvky jsou snadno vyměnitelné a díky konstrukci přírub obvykle nevyžadují demontáž hnací/hnané části náhonu


Před montáží potřít povrch / díru elementu pro snížení tření silikonovým olejem. Napřed vtlačit elastický element vhodnou trubkou u jeho vnějšího průměru do talíře spojky. Poté vtlačit pouzdra ze strany větší konické díry do elementu. Čelo velkého průměru pouzdra slouží k vycentrování elementů k náboji/přírubě.. Nepoškozená pouzdra (nepoškozené „centrovací“ čelo) není nutno vyměňovat. Plochou podložku montovat u menšího průměru výměnného pouzdra; podložku pružnou orientovat k  matici. Šroubový spoj dotahnout. Spojku v závislosti na maximálních otáčkách nutno dynamicky vyvážit.


Vizuální kontrola-výměna elementů

Dle povahy náhonu a v době předepsaných inspekčních prohlídek hlavních prvků náhonu zkontrolovat:

- dotažení šroubů dle ČSN

- stav elementů

Rozlišit mezi „technologickou“ staženinou, vypouklinou vzniklou předepětím, povrchovou mikrotrhlinou, hloubkovou trhlinou. V době provozu mohou vzniknout jednostranné vypoukliny ve směru otáčení – nevadí toto je normální provozní jev. Vzniklá tenká tvrdší vnější vrstva elementu zvětrá a mohou se v ní vyskytnout mikrorysy. Tyto nevadí pakli-že se silně neodroluje. Je-li povrch elementů hodně ztvrdlý, lze po demontáži šroubu a po odtažení přírub vychýlením u velkých průměrů pouzder spojku radiálně vyjmout a vyzkoušet jednotlivé elementy naklápěním (úhel dle prospektu) tyčí prostrčenou pouzdrem. V případě hlubších trhlin, nebo separace u ocelové mřížky se musí všechny elementy vyměnit. Totéž platí u chemicky nabobtnaých elementů. Příčiny chemické kontaminace je nutno odstranit, redukovat a nelze-li, konzultovat výrobce.


10.2006

www.pivkobrakes.comThanks For Visiting!
Copyright ©2021 By P.I.V.K.O Spojky Brzdy Hřídele Kocián.

kocianovamilada@gmail.com
Tel.: +420 381 257121
Mobile: +420 724 182 702