LogoPIVKOPUBLIKACE BRZDY
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl
 
 


PIVKO kotoučové  brzdy  H  

MONTÁŽ a ÚDRŽBA

 

VŠEOBECNÝ  POPIS

K základně brzdy jsou otočně načepována dvouzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou pomocí kolíků otočně upevněny držáky brzdových destiček. Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním neovlivňuje funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení držáků a současně umožňují jejich snadnou výměnu. Motor je k rameni motoru zajištěn maticí. Nástavec motoru přizpůsobuje délku pístnice motoru síle kotouče. Motor je připevněn k ramenu motoru maticí. (Některé motory jsou kompletovány sí držákem motoru). Paralelogramové vedení držáků destiček a tažné pružiny zajišťují v „odbrzděném" stavu „vzduchovou mezeru" mezi destičkami a kotoučem.

Brzdy lze na kotouči výhodně párovat pro kompenzaci ohybového momentu. .

INSTALACE

Brzda se musí upevnit ( 3 x M12 8.8 M= 90 [Nm]) na dostatečně tuhý podstavec (přenášeného Mb) symetricky a paralelně s kotoučem. Pro vertikální kotouč ideálně horizontálně (postavení ručiček mezi 9. a 15. „hodinou"). Namontuje-li se více než 10° pod horizontálu musí se opatřit dorazy kompenzujícími hmotnost motoru. Zachovat vzduchovou -5 [mm] mezeru mezi základnou brzdy a obvodem kotouče (šroub 2 x M10). Brzdové destičky nesmí přesahovat obvod kotouče; doporučuje se min. 2 mm odstup. U brzd montovaných na horizontální kotouč kompenzovat hmotnost motoru stavitelnými dorazy zamezující při odbrzdění tření destičky

o kotouč.

POSTUP

Zašroubuj podložku s maticí ke hlavě montážního přípravku. Zašroubuj montážní přípravek. Drž hlavu šroubu a otáčej maticí až do stažení pružinového svazku. Zašroubuj nástavec s maticí do motoru. Prostrč motor ramenem a zajisti ho maticí, Ustav a přišroubuj brzdu vzhledem ke kotouči. Nastav a zajisti nástavec motoru s ohledem na stejnooměrnou vzduchovou mezeru mezi destičkami a kotoučem. Demontuj montážní přípravek. Připoj hydrauliku / vzduch a zkontroluj stejnou vzduchovou mezeru.

Vzduch : Suchý, filtrovaný (20 [mikrometrů]), max tlak dle diagramů.

U pružinových brzd "stahnout" pomocí montážního ( pevnostní celozávitový šroub s podložkou a maticí) přípravku (pouze u pneumatických je součástí dodávky) pracovní pružinu na doraz. Ustavit a připevnit základnu brzdy k brzdovému kotouči. Nastavit a zajistit nástavec motoru maticí v poloze požadované vzduchové mezery mezi destičkami a kotoučem. Úplně povolit montážní přípravek, vyzkoušet funkci brzdy pomocí media (vzduch, nebo hydraulický olej) a ve stavu „odbrzděno" zkontrolovat vzduchovou mezeru. Nastavit dorazové šrouby v ramenech, resp. kompenzovat vliv hmotnosti „motoru" externím dorazem zajišťujícím vzduchovou mezeru ve stavu „odbrzděno"

Min. olej : Filtrace pož. 25; doporučená 40 [mikrometrů]. Teplota kapaliny -20/+80[°C]

Kotouč : Od průměru 350 [mm] jakéhokoliv smyslu otáčení. Montážní otvory „volné" musí kompenzovat tepelnou roztažnost. Max. axiální házivost nesmí přesahnout 2 [mm].

DESTIČKY BRZDOVÉ

Standardní bezasbestový materiál omezen povrchovou teplotou max. 250 [°C]. Výměna při minimální tloušťce 6 mm. Pružinu napřed „vetknout" do destičky poté postupně „přehoupnout" v místě mezi nálitky; nepřepínat v rozích!.*

Záběh : Destičky musí být čisté a suché.Při záběhu nepřekročit max. teplotu; brzdu chladit.

1. fáze: celý povrch brzdové destičky je v kontaktu a skoro vyhlazen („zalapován");

2. fáze: postupným zvyšováním brzdné síly dochází v důsledku vzestupu teploty k chemické změně povrchu materiálu destičky tak aby mohla podávat očekávaný výkon.

Brzdění statické : Zde můžeí koeficient tření klesnout o 50% i více!

Brzdění dynamické : Záběh provést nenásilně až do 100 % „zalapování". Progresivně pokračovat do plné brzdné síly. V případě zvýšeného otěru, zvyšovat otáčky, resp. přítlak pomaleji aby nedošlo k vytvoření „horkých míst". Plynule odstraňovat prach z třecích ploch .

Brzdění „lehké": bez speciálních nároku. Brzdění „těžké" (vyšší než 350 [°C]), nebo „havarijní" se vyskytuje občas, nebo vyjímečně. Po takovémto brzdění je nutné před opakováním kotouč schladit na teplotu okolí. Vyskytne-li se , lze počítat i se zničením destiček; vyměnit; kotouč "stočit", nebo vyměnit. Po výměně musí následovat nový „záběh".Týká se to jak brzdění „přímého", tak i „nepřímého" - pružinami. Rovněž u „pružinových" brzd se musí zajistit „protitlakem" progresivní „záběh".

ÚDRŽBA

Brzda (vyjímka "pružinové motory") nevyžaduje zvláštní údržbu.U HPS,OPS,HHS,OHS se musí po opotřebení destiček o 1 [mm]/stranu „přestavit" nástavec motoru na minimální 0,5[mm]-vzduchovou mezeru (destička-kotouč).Vizuální kontrola.Při manipulací/servisu „pružinových" brzd použít montážní přípravek před povolením matic motoru! Dle povahy provozu v době inspekčních prohlídek hlavních částí náhonu kontrolovat brzdu vizuálně, zvláště pak stav destiček. Odstraňovat zbytky brzdění. Zkontrolovat těsnost a stav motoru. Používat originální náhradní díly. Při vysokém cyklování udržovat třecí kovové povrchy čisté, brzdu přimazávat Mo-tukem; motory Mo tukem s přídavkem proti rzi.* Při výměně destiček pružinu napřed oboustranně vyjmout z destičky.

copyright PIVKO XII.2015

 


PIVKO kotoučové  brzdy C

MONTÁŽ a ÚDRŽBA

 

VŠEOBECNÝ  POPIS

Brzd u lze vybavit různými motory - mechannickým, pneumatickým, hydraulickým, magnetickým.

K základně brzdy jsou otočně načepována dvouzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou držáky brzdových destiček. (CSM: magnet ovládá brzdu prostřednictvím pákového mechanismu) Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním neovlivňuje funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení držáků a současně umožňují jejich snadnou demontáž. Motor je k rameni motoru zajištěn maticí G 3/4". U CSM je brzda s magnetem a otočnou rukojetí s pružinami uložena na základové desce. Nástavec motoru slouží pro přizpůsobení délky pístu motoru síle kotouče. Tažná pružina zajišťuje v „odbrzděném" stavu „vzduchovou mezeru" mezi destičkami a kotoučem. Brzdy lze na kotouči výhodně párovat pro kompenzaci ohybového momentu. Rukojeť u CSM slouží k nastavení brzdného momentu.

Montáž

Brzda se musí upevnit (2 x M10 8.8 M= 65 [Nm]) (u CSM je brzda připevněna k základové desce) na dostatečně tuhý podstavec ( přenášený Mb) symetricky a paralelně s kotoučem.Pro vertikální kotouč ideálně horizomtálně (postavení ručiček mezi " 9. a 15. hodinou"). Namontuje-li se pod horizontálu níže než 10° musí se opatřit dorazy kompenzující hmotnost motoru. Toto platí bezvýhradně pro horizontální kotouč! Dbát na zachování 11,5 [mm] mezery mezi základnou brzdy a obvodem kotouče. Brzdové destičky nesmí přesahovat obvod kotouče; min.1,5[mm] odstup.

POSTUP

Zašroubuj podložku a matici k hlave montážního přípravku. Zašroubuj montážní přípravek. Drž hlavu šroubu a otáčej maticí až do stažení svazku pružin. Zašroubuj nástavec s maticí do motoru. Prostrč motor ramenem a zajisti ho maticí. Ustav a přišroubuj brzdu vzhledem ke kotouči. Nastav a zajisti nástavec motou s ohledem na stejnoměrnou vzduchovou mezeru mezi destičkami a kotoučem. Demontuj montážní přípravek. Připoj hydrauliku / vzduch a zkontroluj stejnou vzduchovou mezeru.

.

Vzduch : Suchý, filtrovaný (20 [mikrometrů]), s olejovou mlhou, max tlak dle diagramů.

Min. olej : Filtrace pož. 25; doporučená 40 [mikrometrů]. Teplota -20/+80[°C]

Napětí a proud : Dle specifikace.

Kotouč : Od průměru 120 [mm] jakéhokoliv smyslu otáčení. Montážní otvory „volné" musí kompenzovat

tepelnou roztažnost. Max. axiální házivost +/- 1[mm].

Brzdové destičky

Standardní bezasbestový materiál omezen povrchovou teplotou max. 250 [°C]. Minimální tloušťka je 8 [mm]. Kontrola výměny při stavu „zabrzděno" minimální vzdálenosti 2,2[mm] povrchu kotouče a ramena. Pružinu napřed oboustranně „vetknout" do destičky, poté "přehoupnout dodrážky v rameni.

Záběh : Destičky musí být čisté a suché.Nepřekročit povolenou tepltou; brzdu případně chladit!

1. fáze: celý povrch brzdové destičky je v kontaktu a skoro vyhlazen („zalapován");

2. fáze: postupným zvyšováním brzdné síly dochází v důsledku vzestupu teploty k chemické změně povrchu materiálu destičky tak aby mohla podávat očekávaný výkon.

Brzdění statické : koeficient tření může klesnout o 50% i více!.

Brzdění dynamické : zábíhat nenásilně až do 100 % „zalapování". Progresivně pokračovat do plné brzdné síly. V případě zvýšeného otěru, zvyšovat otáčky, resp. přítlak pomaleji aby nedošlo k vytvoření „horkých míst". Plynule odstraňovat prach z třecích ploch .

Brzdění „lehké": bez speciálních nároku. Brzdění „ těžké" (vyšší než 350 [°C]), nebo „havarijní" se vyskytuje občas, nebo vyjímečně. Po takovémto brzdění je nutné před opakováním kotouč schladit na teplotu okolí. Vyskytne-li se, lze počítat i se zničením destiček- vyměnit; kotouč „stočit", nebo vyměnit!.Po výměně musí následovat nový „záběh". Týká se to jak brzdění „přímého", tak i „nepřímého" - pružinami. Rovněž u „pružinových" brzd se musí zajistit „protitlakem" progresivní „záběh".

Údržba

Brzda (vyjímka "pružinové motory") nevyžaduje zvláštní údržbu. Vizuální kontrola. destiček. U brzd CHS a CPS „odbrzděno", po opotřebení ca 1 [mm]/destičku nástavcem motoru obnovit 1-[mm] vzduchovou mezeru kotouč-destička. Dle povahy provozu v době inspekčních prohlídek hlavních částí náhonu kontrolovat brzdu vizuálně, zvláště pak stav destiček. Odstraňovat zbytky brzdění. Zkontrolovat těsnost a stav motoru. Při vysokém cyklování udržovat třecí kovové povrchy čisté, případně znovu namazat tukem. Při manipulací/servisu pružinových" brzd před povolení matice G 3/4" použít montážní přípravek. Př vysokém cyklování brzdu udržovat rameno/základnu čisté a přimazávat protikorozním molybdenovým-tukem;"motor" lithiovým antikorozivním tukem. U CSM dle povahy provozu a prostředí obnovovat promazání (vzlínající a ulpívající sprej) třecích ploch. Používat originální náhradní díly

copyright PIVKO XII.2015


[Home] [H] [C]


Thanks For Visiting!
Copyright ©2015 By P.I.V.K.O Spojky Brzdy Hřídele Kocián.

info@pivkobrakes.com
Tel.: +420 381 257121
Mobile: +420 724 182 702