LogoPIVKOPUBLIKACE BRZDY
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl
British Flag

PIVKO kotoučové  brzdy  H 

MONTÁŽ a ÚDRŽBA

 

VŠEOBECNÝ  POPIS

K základně brzdy jsou otočně načepována  dvojzvratná ramena.  Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou pomocí kolíků otočně upevněny držáky brzdových destiček. Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním neovlivňuje funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení držáků a současně umožňují jejich snadnou  výměnu. Motor je prostrčen  ramenem a zajištěn maticí. Nástavec (ev. s držákem) motoru  přizpůsobuje délku pístnice motoru síle kotouče. Paralelogramové vedení držáků destiček s „dorazy“ ramen (táhla,tažné pružiny) zajišťují v „odbrzděném“ stavu  vzduchovou mezeru a paralelitu (destička – kotouč). Brzdy lze použít nezávisle od smyslu  otáčení, na jenom kotouči v párech, nebo více dle požadovaného Mb.

 

MOTOR PRUŽINOVÝ

U motoru HS zašroubujte  montážní přípravek (u PS je  integrován).  Držte hlavu šroubu a otáčejte maticí  do plného stažení pružinového svazku. Zašroubujte nástavec motoru s maticí do pístnice motoru. U PS není nástavec motoru nastavitelný Prostrčte motor s nástavcem ramenem a zajistěte maticí,

 

INSTALACE

Brzdu upevněte (3x M12 8.8 M=90[Nm]) na dostatečně tuhý podstavec symetricky, paralelně a s  5 [mm] vůlí mezi základnou brzdy a obvodem kotouče. Brzdové destičky nesmí přesahovat obvod kotouče; doporučuje se min. 2 [mm] odstup. Pro vertikální kotouč ideálně ustavte horizontálně (mezi  9. a 15. „hodinou“). Při montáži více než 10° pod horizontálu zajistěte zachování vzduchové  mezery při odbrzdění (kompenzace hmotnosti motoru a tahu hadice).. Ustavte, přišroubujte brzdu vzhledem ke kotouči. U HHS/OHS nastavte (zajistěte)  nástavec motoru s ohledem na stejnoměrnou vzduchovou mezeru mezi destičkami a kotoučem..  Demontujte (s výjimkou HPS/OPS) montážní přípravek. Připojte hydrauliku / vzduch, ověřte funkci a vzduchovou mezeru.

 

DESTIČKY  BRZDOVÉ

Standardní neasbestový  materiál slouží do 250 [°C]. Pro vyšší teploty nabízíme sinter. Destičky o tloušťce 6 [mm] vyměňte. Pružinu destičky vetkněte do děr, poté oboustranně „přehoupněte“ přes nálitky držáku .

Záběh: Destičky musí být čisté a suché. Při záběhu nepřekročte max. teplotu.

1.     fáze: celý povrch brzdové destičky je v kontaktu a skoro vyhlazen / zalapován,

2.     fáze: postupným zvyšováním brzdné síly dochází v důsledku vzestupu teploty k chemické změně povrchu materiálu destičky tak aby mohla podávat očekávaný výkon.

3. vizuální kontrola

Brzdění statické: Účinnost klesá i po záběhu až o 40% !

Brzdění dynamické: Záběh provést nenásilně až do 100 % „zalapování“ destiček do kotouče. Progresivně pokračovat do plné brzdné síly. V případě zvýšeného otěru, zvyšovat otáčky, resp. přítlak pomaleji aby nedošlo k vytvoření „horkých míst – modrých ok“. Odstraňovat prach .

Brzdění „lehké“: bez speciálních nároku.

Brzdění „těžké“ (vyšší než 350 [°C]), nebo „havarijní“ se vyskytuje vyjímečně. Po „havarijním“ brzdění schladit kotouč a.všechny styčné plochy prohlédnout (dostatečná síla destičky u vetknutí pružiny).  Zesklovatělé destičky obrousit/vyměnit. Došlo-li k „rozmazání“ aluminia rozpadlého držáku destičky, kotouč obrobit / vyměnit. Před  zprovozněním (i pružinové) brzdy znovu zaběhnout.

 

ÚDRŽBA

Brzdy vyžadují minimální údržbu. U HHS,OHS po opotřebení destiček o 1 [mm]/destičku „přestavit“ nástavec motoru na minimální 0,5[mm] vzduchovou mezeru (destička-kotouč). POZOR Při manipulaci / servisu „pružinových“ brzd odbrzdiít montážním přípravkem před povolením matic motoru! Dle povahy provozu v době inspekčních prohlídek hlavních částí náhonu kontrolovat brzdu vizuálně, zvláště pak stav destiček. Odstraňovat zbytky brzdění. Zkontrolovat těsnost a stav motoru. Používat originální náhradní díly. Při vysokém cyklování   třecí  kovové povrchy čisté, čepy brzdy a ramena přimazávat Mo-tukem s přídavkem proti rzi. Při výměně destiček pružinu destičky napřed oboustranně uvolnit  z destičky. Při výměně ramen, držáků destičky seřídít táhla, zachovat paralelitu.

 

Vzduch: Suchý, filtrovaný (20 [mikrometrů]), max tlak dle diagramů.

Min. olej: Filtrace pož. 25; doporučená 40 [mikrometrů]. Teplota kapaliny –20/+80[°C]

Kotouč: Od průměru 350 [mm] jakéhokoliv smyslu otáčení. Montážní otvory kotouče musí kompenzovat tepelnou roztažnost. Max. axiální házivost nesmí přesahnout 2 [mm]. Kotouč s poškrabaným povrchem se musí opracovat / vyměnit;  s vyhřátými „modrými oky“ vyměnit!

 

                                                                                                                                                           copyright PIVKO XII.2019

 

   PIVKO kotoučové   brzdy C

MONTÁŽ a ÚDRŽBA

 

VŠEOBECNÝ POPIS

K základně brzdy jsou otočně načepována dvojzvratná ramena.  Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním neovlivňuje funkci motoru. Jednou stranou ramen pohybuje motor, na protilehlé jsou radiusové prohlubně pro brzdové destičky.  Pružiny přidržují destičky v prohlubních paralelně ke kotouči a umožní sandnou výměnu. Motor prostrčený ramenem je zajištěn maticí. Nástavec motoru brzdy spolu s tažnou pružinou CPS/OCPS a CHS/OCHS zajišťují vzduchovou mezeru destička–kotouč při „odbrzdění“.

U typu CSM je brzda s magnetem a otočnou rukojetí s pružinami uložena na základové desce. (CSM: magnet ovládá brzdu prostřednictvím pákového mechanismu) Brzdy lze na kotouči výhodně párovat. Rukojeť u CSM slouží k nastavení brzdného momentu.

 

MOTOR PRUŽINOVÝ

U motoru PS a HS zašroubujte montážní přípravek (šroub, podložka,matice). Držte hlavu šroubu a otáčejte maticí do plného stažení pružinového svazku. Zašroubujte nástavec s maticí plně do pístnice motoru. Prostrčte motor s nástavcem ramenem a zajistěte maticí.

 

INSTALACE

Brzdu upevněte (2 x M10 8.8 M= 65 [Nm]) (u CSM je brzda připevněna k základové desce) na dostatečně tuhý podstavec symetricky, paralelně s 11,5 [mm] radiálním odstupem od kotouče. Brzdové destičky jsou minimálně 1,5 [mm] od obvodu kotouče., odbrzděte a ověřte vzduchovou mezeru. Pro vertikální kotouč připevnit brzdu horizontálně (mezi 9.a15. „hodinou“). Namontuje-li se níže než 10° pod horizontálu, při odbrzdění zajistit vzduchovou mezeru (dorazy kompenzující hmotnost motoru a tahu hadice). Ustavte brzdu ke kotouči a přišroubujte. Nastavte a pojistěte nástavec motoru na stejnoměrnou vzduchovou mezeru destička – kotouč. Odstraňte montážní přípravek. Připojte hydrauliku/vzduch, přezkoušejte funkci a ověřte vzduchovou mezeru.

 

Brzdové destičky

Standardní neasbestový materiál slouží do. 250 [°C]. Minimální tloušťka je 8 [mm]; což je ca 1 [mm] nad vetknutou pružinou destičky. Kontrola výměny při stavu „zabrzděno“ minimální axiální vzdálenosti 2,2[mm] povrchu kotouče – rameno. Pružinu oboustranně „vetknout“ do destičky, “přehoupnout“ do drážky v rameni.

 

Záběh: Destičky musí být čisté a suché. Nepřekročit povolenou teplotu.

1      fáze: celý povrch brzdové destičky je v kontaktu a skoro vyhlazen /zalapován;

2.   fáze: postupným zvyšováním brzdné síly dochází v důsledku vzestupu teploty k chemické změně povrchu materiálu destičky tak aby mohla podávat očekávaný výkon

3.     vizuální kontrola.

Brzdění statické: Účinnost klesá i po záběhu až o 40 %!

Brzdění dynamické: Zábíhat nenásilně aby nedošlo k vytvoření „horkých míst – modrých ok“až do 100 % „zalapování“. Odstraňovat prach. V případě zvýšeného otěru, zvyšovat otáčky; přítlak pomaleji.

Brzdění „lehké“: bez speciálních nároků.

Brzdění „těžké“ (vyšší než 350 [°C]), nebo „havarijní“ se vyskytuje vyjímečně. Po „havarijním“ brzdění je nutné před opakováním kotouč schladit, prohlédnout, ověřit sílu destiček. Zesklovatělé destičky buď ošmirglovat, nebo vyměnit. Kotouč „stočit“, nebo vyměnit! Před znovu zprovozněním brzdy zaběhnout.

 

Údržba

Brzdy vyžadují minimální údržbu. U “pružinových“ po opotřebení ca 1 [mm]/destičku „přestavit“ nástavec motoru na 0,5-[mm] vzduchovou mezeru kotouč-destička. POZOR. Při manipulaci/servisu „pružinových“ brzd odbrzdit montážním přípravkem před povolením matice motoru. Dle povahy provozu v době inspekčních prohlídek hlavních částí náhonu kontrolovat brzdu vizuálně, zvláště pak stav destiček. Odstraňt prach. Zkontrolovat těsnost a stav motoru. Při vysokém cyklování udržovat třecí kovové povrchy čisté, lehce nastříknout vzlínavým Mo sprejem s inhibitorem koroze Navaselinovat styčnou plochu pístnice/ nástavce motoru.  Používat výhradně originální díly.

 

Vzduch: Suchý, filtrovaný (20 [mikrometrů]), s olejovou mlhou, max tlak dle diagramů.

Min. olej: Filtrace pož. 25; doporučená 40 [mikrometrů]. Teplota –20/+80[°C]

Napětí a proud: Dle specifikace.

Kotouč: Od průměru 120 [mm] jakéhokoliv smyslu otáčení. Montážní otvory „volné“ musí kompenzovat tepelnou roztažnost. Max. axiální házivost +/- 1[mm]. Kotouč s poškrabaným povrchem opracovat/vyměnit; s vyhřátými „modrýmioky“ vyměnit

 

                                                                                                                                                              copyright PIVKO XII.2018

 

 

 


[Home] [English version]


Thanks For Visiting!
Copyright ©2021 By P.I.V.K.O Spojky Brzdy Hřídele Kocián.

kocianovamilada@gmail.com
Tel.: +420 381 257121
Mobile: +420 724 182 702