MONTÁŽ a ÚDRŽBA

 

Vysoceelastické hřídelové

spojky P.I.V.K.O

 

Vysoceelastické spojky P.I.V.K.O jsou samonosné, vysokorychlostní –až 5000min-1  s vysokou úhlovou poddajností až 10°. V ocelovém plášti tělesa spojky jsou nalisovány  předepnuté  elastické prvky namáhané na tlak. Předepnutí prvků lze ovlivnit. Prvky se dodávají o tvrdosti 50 – 80 Sh, obvykle 60 Sh,  pro teploty –40/+80(100)°C a odpovídající chemické odolnosti. Spojkami lze potlačit torzní kmity a tím podstatně prodlouží životnost náhonu. Elastické prvky jsou snadno vyměnitelné a díky konstrukci přírub obvykle  nevyžadují  demontáž hnací/hnané části náhonu

 

Montáž, resp. demontáž elastického elementu skompletovaného s pouzdrem do kovového talíře spojky vtlačením trubkou u  vnějšího průměru. Před montáží potřít povrch elementu pro snížení tření silikonovým olejem (nesmí se použít brzdová kapalina). Plochou podložku sloužící k dodatečnému axiálnímu předepnutí a pojištění elementu proti posunu orientovat u menšího průměru výměnného pouzdra; podložku pružnou orientovat k  matici. Velký průměr pouzdra slouží k vycentrování elementů k náboji/přírubě. Díra elementu je konická; nepoškozená pouzdra není nutno vyměňovat a lze je  z jedné strany vmáčknout rukou.

 

Vizuální kontrola-výměna elementů

Dle povahy náhonu a v době předepsaných inspekčních prohlídek hlavních prvků náhonu zkontrolovat:

- dotažení šroubů dle ČSN

- stav elementů

Rozlišit mezi „technologickou“ staženinou, vypouklinou vzniklou předepětím, povrchovou mikrotrhlinou, hloubkovou trhlinou. V době provozu mohou vzniknout jednostranné vypoukliny ve směru otáčení – nevadí toto je normální provozní jev. Vzniklá tenká tvrdší vnější vrstva elementu zvětrá a mohou se v ní vyskytnout mikrorysy. Tyto nevadí pakli-že se silně neodroluje. Je-li povrch elementů hodně ztvrdlý, lze po demontáži šroubu M12 a po odtažení přírub vychýlením u velkých průměrů pouzder spojku radiálně vyjmout a vyzkoušet jednotlivé elementy (naklápěním +/- 5°) tyčí prostrčenou pouzdrem. V případě hlubších trhlin, nebo separace u ocelové mřížky se musí všechny elementy vyměnit. Totéž platí u chemicky nabobtnaých elementů. Příčiny chemické kontaminace je nutno odstranit, redukovat a nelze-li konzultovat výrobce.

 

                                                                                                                                              04.04.

[HOME]